Česká společnost učitelů TV

Máte rádi svoje povolání a chtěli byste se v něm vzdělávat? Čerpat inspiraci pro svou práci? Pomáhat dalším začínajícím učitelům nebo sdílet svoje nápady? Pak Česká společnost učitelů TV je právě pro Vás. Staňte se jejím členem a můžete se podílet i na jejím budování. Přijďte mezi nás. Nábory nových členů do společnosti probíhá neustále. Jsme sice nová společnost, ale nebojíme se spolupráce a práce pro společnou věc a tím je zdravá a pohybově aktivní budoucí generace.

Naše vize jsou:

Propojovat – jednotlivé sféry tělesné výchovy a sportu.

Prosazovat – síla hlasu umožní společně se vyjadřovat k tématům a být slyšen.

Posilovat – profesní status učitele tělesné výchovy.

Těšíme se na Vaši návštěvu na našich stránkách nebo na společných akcích.

Aktuality

Dne 11.6.2021 se uskuteční celodenní mezinárodní workshop "Monitorování kvalitní tělesné výchovy" jako výsledek projektu EuPEO, který je zdarma a přístupný online. Prezentovány budou všechny vytvořené nástroje a jejich praktické použití v praxi. Na workshop je třeba se zaregistrovat zde.

(vloženo 4.6.2021)

Dne 12.5.2021 se konal workshop pod názvem "Evropská observatoř tělesné výchovy - možnosti využití v praxi", kde byli účastníci seznámeni s výsledky projektu EuPEO a možnostmi použití vytvořených nástrojů v praktické výuce tělesné výchovy. Akce se konala na půdě FTK UP s dodržením všech nezbytných opatření. Bližší informace na facebooku a stránkách FTK (zde i materiály ke stažení).

(vloženo 13.5.2021) 

Pozvánka na workshop "Evropská observatoř tělesné výchovy - možnosti využití v praxi".

(vloženo 7.5.2021)

Tiskové prohlášení Odborníci bijí na poplach: Každodenní pohyb je nutnost!
(vloženo 25.3.2021)
-----------------------------------------------------------

Milí kolegové, učitelé tělesné výchovy,

bohužel situace, ve které se nachází tělesná výchova v rámci omezení výuky na školách, se již přes rok nemění. Jsme si vědomi toho, jak je to unavující a částečně také frustrující nejen pro děti, ale také pro nás samotné učitele.

Můžeme si neustále stěžovat, jak se vláda „vykašlala“ na děti, co se týká sportu a pohybové aktivity. Můžeme se rozčilovat nad tím, že omezila tělesnou výchovu na školách. Anebo, v rámci naší profese, vyzkoušíme všechny dostupné prostředky a metody a pokusíme se s tím něco udělat.  Spousta z vás určitě od začátku nepolevuje a posílá dětem odkazy na různá videa, aby si v rámci domácích podmínek mohly zacvičit.

Někteří své žáky motivují více osobním způsobem a natáčí pro ně nejrůznější videa se zaměřením na pohybovou aktivitu. Prosíme, nepřestávejte ve svém úsilí, nejste v tom sami a děti si to zaslouží.

Nabízíme Vám inspiraci na vytvoření celoškolní výzvy pro Vaše žáky, podobně jako to udělali na Základní a mateřské škole Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1.

Doufáme, že Vás tento nápad zaujme. V odkaze najdete motivační video, pravidla soutěže a popis daných úkolů.

Možná Vy sami jste dětem něco podobného připravili. Proto budeme rádi, pokud se rovněž podělíte o své zkušenosti, které bychom mohli zveřejnit a navzájem se tak inspirovat a povzbudit v práci ostatní učitele tělesné výchovy.

Za ČSUTV

J. Vašíčková, P. Vlček a M. Valová

_________________________________________________
Zájemci o shlédnutí online semináře organizovaného společností EUPEA navštivte tuto webovou stránku.
(vloženo 10.12.2020)
(vloženo 5.10.2020)
-----------------------------------------------------------------------------------
Zájemci o shlédnutí online semináře organizovaného společností EUPEA navštivte tuto webovou stránku.
(vloženo 30.6.2020)
---------------------------------------------------------------------

Vloženo 26.6.2020

Česká společnost učitelů tělesné výchovy požaduje, aby za současné situace s ohledem na konkrétní podmínky škol a za dodržení hygienických opatření byla zachována výuka tělesné výchovy ve školách, a to kvalifikovaným způsobem. Toto stanovisko platí i pro případné další krizové situace obdobného typu.

Nikdy dříve nebylo důležitější, aby se žáci pohybovali. Všední dny mnoha dospívajících byly v minulých týdnech poznamenány neaktivitou, velkou mírou konzumace médií a sedavými činnostmi. Tato nízká míra pohybové aktivity může být příčinou řady fyzických i psychosociálních potíží.

Profesionální pedagogické vedení výuky tělesné výchovy ve škole je i s ohledem na prevenci přetížení, úrazů a zranění nezbytně nutné. Jako kompenzaci minulých měsíců je žádoucí formulovat možnosti smysluplného a bezpečného trávení volného času žáků během letních prázdnin.

Je vhodné, aby se hodiny tělesné výchovy konaly primárně venku, na hřišti, běžecké dráze, v parku, na školním dvoře či na různých vhodných pláccích. Obsahem takových hodin může být běh, skákání, házení, atletika, badminton, inline bruslení, jízda na kole, bezkontaktní hry, různé metodické řady ke sportovním hrám a mnoho jiných. I malé úkoly plněné doma nebo ve volném čase venku by mohly napomoci zvýšení pohybové aktivity během všedního dne. Vhodným doplňkem výuky tělesné výchovy by mohlo být také vedení sportovního zápisníku s nejoblíbenějšími trasami pro běh, chůzi, kolo, inline brusle, longboard, apod., nebo vedení sportovního, pohybového či tréninkového deníku a používání aplikací podporujících pohyb.

Zařazení štafetových pohybových aktivit v libovolném pojetí by zase mohlo otevřít prostor pro společné zážitky, jež mnoho žáků v poslední době postrádá. Pohybové výzvy plněné na kole, inline bruslích, cvičení na venkovních prolézačkách (workout, parkour) nebo při běhu s různými úkoly (například použití švihadel) otevírají nové perspektivy. Synchronní nebo rytmické choreografie s různým náčiním (např. koloběžky, skateboardy, apod.) mohou rovněž napomoci vzájemnému sdílení společné pohybové aktivity.

Úplný zákaz tělesné výchovy je zdůvodňován zvýšeným rizikem nákazy při převlékání, sprchování a mytí. Tento argument je však nedostatečný, neboť v této oblasti existují různá řešení.

Tělesná výuka by se například mohla odehrávat až na konci výuky aby se žáci mohli vysprchovat doma. Další možností je integrace pohybové aktivity s výukou jiných předmětů formou torénní výuky.

Bylo by smutné dětem z rodin, v nichž není vzdělávání a pohyb dostatečně podporován, vzít i tu poslední příležitost k pohybu, posilování tělesného a psychosociálního zdraví, kognitivní výkonnosti, možnosti regenerace a relaxace.

There is no Education Without Physical Education IN PERSON

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 23. 6. 2020 18–20 hod. se uskutečnil první online meeting na téma Situace v Evropě po Covid-19 organizovaný Evropskou asociací TV (EUPEA). Jednací jazyk angličtina - zájemci o shlédnutí navštivtě tuto webovou stránku.
Jsme také na Facebooku!

Dne 23. 10. 2018 byl na ostravském soudu v Obchodním rejstříku oficiálně zaregistrován zapsaný spolek - Česká společnost učitelů TV (IČ: 07514301). Tento má sídlo v Olomouci (PSČ 77900), Legionářská 10. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontakt

Česká společnost učitelů TV Legionářská 10
Olomouc
77900
+420585636119 csutv@seznam.cz