O nás

Jsme společnost reprezentující profesi Učitel/ka tělesné výchovy a to na všech stupních základních a středních škol a učilišť (ISCED 1, 2 a 3). Právně jde o spolek (dříve občanské sdružení) a jsme otevření všem učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem:

  • podporovat postavení tělesné výchovy jako školního předmětu
  • diskutovat o problémech ve vyučování TV a na sportovních akcích
  • navazovat vzájemné kontakty a výměnu zkušeností mezi učiteli
  • získat více informací o nových trendech ve vyučování a nových technologiích
  • podílet se na rozvoji a ovlivnit vývoj předmětu TV, eventuelně i Výchovu ke zdraví
  • spolupracovat s učiteli na mezinárodní úrovni, propagovat příklady dobré praxe a kvalitní TV nejen v zahraničí
  • podílet se na organizování akcí podporující rozvoj předmětu tělesná výchova
  • šířit myšlenky pohybových aktivit jako nedílné součástí zdravého životního stylu

Najdete u nás přátelský kolektiv a příjemnou atmosféru i novou partu přátel a kamarádů. Neváhejte a kontaktujte nás!

Výbor spolku

Předsedkyně: doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. 

Místopředseda: PhDr. Petr Vlček, Ph.D.

Členka: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Kontrolní komise spolku

Předseda: Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

Místopředseda: Mgr. Jiří Kubíček

Člen: Mgr. Soňa Formánková, Ph.D.

Zápisy z členských schůzí

2020 (2.12. - online schůze přes MS Teams)

2019 (5.12. - Brno, PdF MU, Poříčí 31)

Kontakt

Česká společnost učitelů TV Legionářská 10
Olomouc
77900
+420585636119 csutv@seznam.cz