Projekty

Zde bychom rádi sdíleli odkazy na projekty, kde jsou zapojeni členové spolku.
 
Program: Erasmus+
Projekt se zabývá testováním základních motorických kompetencí u dětí základních škol ve 13 evropských zemích a jejich následným srovnáním. Na základě prvních výsledků se druhá část zaměří na workshopy pro učitele, kteří by toto testování jako základ diagnostiky v TV mohli realizovat. Testy jsou zaměřeny na dvě oblasti - oblast manipulace s předmětem (např. házení na terč) a oblast manipulace či ovládání vlastního těla v pohybu (např. běh se změnou směru, rovnováha na kladince).
Zapojena je Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně pod vedením PhDr. Petra Vlčka, Ph.D.
 
Evropská observatoř tělesné výchovy
Projekt se zabývá srovnáním rozdílů v jednotlivých zapojených zemích v oblasti tělesné výchovy, školního sportu a volnočasových aktivit pomocí dotazníkového šetření, na jejímž základě bude vytvořen manuál pro externí monitorování a nástroj pro interní monitoring použitelný školami, učiteli a zejména učiteli TV. Sběr informací proběhl v prvním roce šetření, v roce 2019 je cílem tvorba obou nástrojů a jejich pilotní testování ve 4 třídách v rámci zapojených škol. V roce 2020 pak bude cílem rozšířit povědomí o těchto nástrojích pomocí národního workshopu v zapojených zemích a celkově souhrnně za projekt.
Zapojena je Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením doc. Mgr. Jany Vašíčkové, Ph.D.


__________________________________________________________________________

Evropský školský sportovní den

Celoevropský projekt, jehož cílem je zorganizovat jeden den v roce na zapojených školách a věnovat ho oslavám sportu. Tento den se žáci věnují aktivně hrám, různě se zapojují do sportovních soutěží a například v roce 2016 se projekt rozšířil do 20 zemí a zapojeno bylo více než 1,5 milionu studentů. Více informací na webových stránkách.

Koordinátor projektu v ČR - Mgr. Marek Trávníček (kontakt na webu essd.eu).

 

Kontakt

Česká společnost učitelů TV Legionářská 10
Olomouc
77900
+420585636119 csutv@seznam.cz