Zajímavé odkazy

Podílíme se na revizích RVP pro ZV v oblasti tělesné výchovy a tématicky bychom chtěli zakomponovat informace z habilitační přednášky P. Vlčka - k prohlédnutí.

Nově informujeme o POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI - spolupracujeme s Mezinárodní asociací pohybové gramotnosti (IPLA), pro kterou jsme připravili jednoduchý leták.

Možnosti stáhnout si zdarma příručky z knihovny Univerzity Palackého, v nabídce najdete například Pohybové hry, Dramatickou výchovu, Psychomotoriku a další. Odkaz zde.

Internetový systém pro zaznamenávání pohybové aktivity a údajů z krokoměru, který také obsahuje spousty dotazníků = INDARES.

Zájemci o zasílání newsletteru od Evropské asociace učitelů TV - zde.

 

Kontakt

Česká společnost učitelů TV Legionářská 10
Olomouc
77900
+420585636119 csutv@seznam.cz